Η αναζήτηση του Θεού

1 Του Κυρίου είν’ η γη και ό,τι τη γεμίζει·
η οικουμένη κι όσοι μένουνε σ’ αυτήν.
2 Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε·
και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε.
3 Ποιος μπορεί ν’ ανεβεί στο όρος του Κυρίου;
και ποιος στον άγιο του τον τόπο να σταθεί;
4 Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό
και καθαρή είν’ η καρδιά του,
όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια [είδωλα] πράγματα,
ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του.
5 Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο·
και δικαιοσύνη απ’ το Θεό του που τον σώζει.
6 Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει,
και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ.
(Ψαλμός 24:1-6)

Όλος ο πλούτος, το ταλέντο, η υγεία, η δύναμη και η απόλαυση αυτού του κόσμου ανήκουν Στον Θεό. Παρόλα αυτά ο μεγαλύτερος πλούτος που μπορεί να μας προσφέρει στη ζωή είναι η ίδια Του η παρουσία. Στο πρόσωπο Του—όχι τα δώρα των χεριών Του, αν και ευπρόσδεκτα—βρίσκουμε τη δόξα που άλλα πράγματα αδυνατούν να παρέχουν. Το να γνωρίζεις την παρουσία Του, ωστόσο, σημαίνει να «ανέβεις» ένα λόφο ή ένα βουνό (εδ.3), και κάτι τέτοιο πάντοτε, αποτελεί έναν αγώνα. Πρέπει να μετανοήσεις, αναζητώντας μία καθαρή συνείδηση (εδ.4). Οφείλεις να αναγνωρίσεις τα είδωλα σου και να τα απορρίψεις (εδ.4) Και θα πρέπει να παλέψεις στην προσευχή εκζητώντας το πρόσωπο Του Θεού, όπως έκανε ο Ιακώβ (εδ.6), όπου είπε «δε θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις» (Γεν. 32:26) [Timothy Keller. “The Songs of Jesus”]

Πολλά σημεία της ΠΔ προσμένουν μία «διπλή εκπλήρωση». Από τη μια, παραγγέλουν στον πιστό τι πρέπει να κάνει—«να ανέβει» προς Τον Θεό (εδ.3), τα χέρια του να είναι καθαρά, το ίδιο και η καρδιά του (εδ.4α), να μην έχει είδωλα και να μην έχει δόλο για το διπλανό του (εδ.4β)—από την άλλη μας δείχνουν προς Τον Χριστό και τι μόνο Αυτός έκανε—ποιός άλλος θα μπορούσε να πλησιάσει Τον Θεό; ο ίδιος ο Μωϋσής είδε απλά τα νώτα Του Θεού, ποιανού τα χέρια είναι καθαρά; ποιός δε γονάτισε σε κάτι άλλο πέρα από Τον Θεό; ποιός δε ένιωσε δόλο στη ψυχή του για τον διπλανό του; Τα λόγια του Ψαλμού 24 εκλιπαρούν για Τον Ιησού, Τον Ενσαρκωμένο Λόγο. Τα λόγια του Ψαλμού 24 αποτελούν τον οδηγό για την χριστιανική ζωή που πλέον είναι εφικτή για κάθε πιστό.
Τέλος, πολλές θρησκείες μιλούν για μόχθο και πειθαρχία σαν να «ανεβαίνεις ένα βουνό», πολλά συστήματα ανθρώπινης δικαιοσύνης αγωνίζονται για «καθαρά χέρια», πολλά ανθρώπινα ηθικολογικά συστήματα προτείνουν ελευθερία από «πάθη» και πολλά ανθρωπιστικά κινήματα διακηρύττουν τη σημαντικότητα της αγάπης του διπλανού μας. Καμία όμως θρησκεία και κανένα σύστημα δεν έχει να προτείνει αυτή τη «διπλή εκπλήρωση» που συναντούμε στα λόγια αυτού του Ψαλμού. [ΑΠ]

Προσευχή: Κύριε, μόνο Εσύ είσαι η πηγή της ζωής και της αγάπης που αναζητούσα σε άλλα πράγματα, που όμως οδηγούσαν στη μιζέρια μου. Θέλω να σε αγαπώ για αυτό που είσαι και να γνωρίζω τη συντροφιά και την παρουσία σου. Αυτό θα είναι ένα μακρύ ταξίδι και ένας συνεχής αγώνας· αλλά αφιερώνω τη ζωή μου σε αυτό τον σκοπό σήμερα. Αμήν [Timothy Keller. “The Songs of Jesus”]