Sermons by: Αλέξανδρος Πιπιλιός

…δε ζηλοφθονεί

Leave a comment

Εκείνος που αγαπάει…

Leave a comment

Όταν πιστεύεις στον Θεό αλλά δεν τον γνωρίζεις πραγματικά

Leave a comment

Όταν πιστεύεις στον Θεό αλλά ανησυχείς όλη την ώρα

Leave a comment

Όταν πιστεύεις στον Θεό αλλά δεν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις

Leave a comment

Πάσχα 2018

Leave a comment

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΛΟΥΚΆ 2:1-7

Δεκέμβριος 17, 2017 ()

Bible Text: ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΛΟΥΚΆ 2:1-7 |

Series:

Leave a comment

Πράξεις 1:8-12

Leave a comment

Ματθαίος 28:16-20

Νοέμβριος 19, 2017 ()

Bible Text: Ματθαίος 28:16-20, Πράξεις 1:1-9 |

Series:

Leave a comment

ΛΟΥΚΑΣ 5:1-11

Leave a comment