Α' Θεσσαλονικείς 5:12-28

12 Σας παρακαλούμε, αδερφοί, ν’ αναγνωρίζετε όσους από σας κοπιάζουν και προΐστανται ανάμεσά σας, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, και σας νουθετούν. 13 Για το έργο τους αυτό να τους περιβάλλετε με περισσή τιμή κι αγάπη. Να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. 14 Σας προτρέπουμε, αδερφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. 15 Προσέχετε να μην ανταποδίδετε ο ένας στον άλλο κακό στο κακό, αλλά να επιδιώκετε πάντα το αγαθό και μέσα στην εκκλησία και σ’ όλον τον κόσμο. 16 Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. 17 Να προσεύχεστε αδιάκοπα. 18 Να ευχαριστείτε το Θεό για το καθετί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε σ’ εσάς δια του Χριστού. 19 Μη σβήνετε τη φλόγα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 20 Μην περιφρονείτε τα κηρύγματα των προφητών, 21 αλλά να τα εξετάζετε όλα και να κρατάτε ό,τι είναι χρήσιμο. 22 Να απέχετε από κάθε λογής πονηρό. 23 Είθε ο Θεός, που δίνει την ειρήνη, να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του. Κι ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας –το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας– άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 24 Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. 25 Αδερφοί μου, να προσεύχεστε για μας. 26 Χαιρετήστε όλα τα μέλη της εκκλησίας με αδερφικό φίλημα. 27 Σας εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδερφούς. 28 Εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν.