Ψαλμός 113 + 114

Ψαλμός 113 1 Αλληλούια! Αινείτε τον Κύριο! Αινείτε εσείς, τον Κύριο που λατρεύετε! Την ύπαρξη αινείτε του Κυρίου! 2 Ας είν’ ευλογημένο του Κυρίου τ’ όνομα από τώρα και για πάντα! 3 Απ’ την ανατολή του ήλιου κι ως τη δύση του, το όνομα του Κυρίου ας ανυμνείται! 4 Ψηλά, πάνω απ’ όλους τους ειδωλολάτρες είν’ ο Κύριος· είναι η δόξα του πάνω απ’ τους ουρανούς: 5-6 Ποιος είναι σαν τον Κύριο, το Θεό μας, είτε στους ουρανούς είτε στη γη; Στα ύψη κατοικεί, αλλά συγκαταβαίνει και κοιτά εδώ κάτω. 7 Ανασηκώνει από το χώμα τον αδύνατο κι απ’ τη βρομιά ανυψώνει τον φτωχό, 8 για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες, με τους μεγάλους του λαού του. 9 Δίνει στην άτεκνη γυναίκα σπιτικό, μάνα την κάνει ευτυχισμένη. Αινείτε τον Κύριο! Αλληλούια!

Ψαλμός 114 1 Όταν οι Ισραηλίτες φύγαν απ’ την Αίγυπτο, οι απόγονοι του Ιακώβ απ’ τον ξενόγλωσσο λαό, 2 έγινε ο Ιούδας του Κυρίου ο άγιος χώρος κι η επικράτειά του ο Ισραήλ. 3 Η θάλασσα τον είδε και υποχώρησε, ο Ιορδάνης και γύρισε πίσω. 4 Σκιρτήσαν τα βουνά σαν τα κριάρια κι οι λόφοι σαν τα πρόβατα. 5 Τι έπαθες, θάλασσα, κι υποχωρείς κι εσύ Ιορδάνη και γυρίζεις πίσω; 6 Γιατί, βουνά, σκιρτάτε σαν κριάρια και λόφοι εσείς σαν πρόβατα; 7 Τρέμε η γη την παρουσία του Κυρίου, την παρουσία του Θεού του Ιακώβ, 8 που λίμνη με νερό έκανε το βράχο και νερομάνα την πέτρα τη σκληρή.