"Η εκκλησία είναι η εκκλησία μόνο εφόσον υπάρχει για τον «άλλον»."

Ντίτριχ Μπονχέφερ

Τελευταία μηνύματα

Κατά Λουκάν 2:21-38

January 2nd, 2022 Τιμόθεος Κούμαρ

Κατά Ματθαίον 2:1-12

December 26th, 2021 Αλέξανδρος Πιπιλιός

Κατά Λουκάν 2:8-20

December 19th, 2021 Τιμόθεος Κούμαρ

Κατά Ματθαίον 1:18-25, 2:13-15, 19-23

December 12th, 2021 Τιμόθεος Κούμαρ